حقوق اقلیت ها با تکیه بر حقوق اقلیتهای مسلمان
55 بازدید
محل نشر: اندیشه تقریب » زمستان 1385 - شماره 9 (22 صفحه - از 55 تا 76)
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
اکنون مسلمانان جمعیت قابل توجهی از ساکنان قاره‏های اروپا و آمریکا را تشکیل می‏دهند. این پرسش که «آیا رواست مسلمانی در غرب زندگی کند؟» اکنون جای خود را به پرسشی دیگر داده است که «مسلمانان به عنوان جزئی جداناپذیر در نیم‏کره غربی جهان از چه حقوقی برخوردارند و چگونه می‏توان آنها را حفظ کرد؟» مقاله حاضر برای پاسخ به این پرسش در دو بخش تنظیم شده است. بخش نخست به «جایگاه حقوق اقلیت‏ها در حقوق بین‏الملل» اختصاص یافته است و در آن از تلاش برای حمایت از اقلیت‏های ملی، قومی و دینی و نیز مفهوم و مبانی حقوق اقلیت‏ها سخن به میان می‏آید. بخش دوم اختصاص به حقوق اقلیت‏های مسلمان در غرب و به ویژه اروپا دارد و با تکیه بر آخرین پژوهش‏های به عمل آمده، به بیان پاره‏ای از چالش‏ها، مشکلات و راه‏کارها در بهبود، حفظ و حمایت از حقوق اقلیت‏های مسلمان می‏پردازد. کلید واژه‏ها: اقلیت‏های مسلمان، حقوق بین‏الملل، حقوق اقلیت‏ها، چالش‏ها، راه‏کارها.