بررسی و تحلیل برنامه عمل 10 ساله سازمان کنفرانس اسلامی
46 بازدید
محل نشر: بیست و یکمین همایش بین المللی وحدت اسلامی 1387-رواق اندیشه شماره 14 بهار 1387 و
نقش: نویسنده
سال نشر: 00/0/0
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی