رویداد 11 سپتامبر و جهان اسلام: بازتاب¬ها و پی¬آمدهای سیاسی و حقوقی
107 بازدید
محل نشر: اندیشه تقریب سال ششم شماره 24 پاییز 1389
نقش: نویسنده
سال نشر: 00/0/0
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی