حقوق دیپلماتیک (رهیافت اسلامی)
65 بازدید
ناشر: انتشارات سمت
نقش: مترجم
سال نشر: 1390
تعداد جلد : 1
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
شماره چاپ : 2
زبان : فارسی