حقوق کودک مطالعه تطبیقی در اسلام و اسناد بین المللی
133 بازدید
ناشر: یونیسف و انتشارت دانشگاه مفید
نقش: نویسنده
سال نشر: 1393
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : گروهی
شماره چاپ : 1
زبان : فارسی